Lymphomatoid papillomatosis patológia

Pathológiai Intézet · Tantárgyak · Pathológia fogorvostan hallgatóknak 2. · PTE ÁOK

Heti 1 előadás és 2 gyakorlat.

lymphomatoid papillomatosis patológia

Az előadásokon véletlenszerűen jelenléti ívet vezetünk. A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a gyakorlatvezetők minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltenek ki.

  • Emberi papillomavírus szemölcs eltávolítása
  • A medián időtartam a bőr tüneteinek kezdetétől a diagnózisig 6 év.
  • Paraziták vizeletének kezelése
  • A lép hemangioma okai és kezelése - Teratoma Lymphoid papillomatosis patológia körvonalai
  • Ez képviseli a tumort a további vizsgálatok során.
  • Orális patológia — performa.
  • Pathológiai Intézet · Tantárgyak · Pathológia fogorvostan hallgatóknak 2. · PTE ÁOK
  • Condyloma egy vakondon

Egy félév során a 3 három gyakorlatot meghaladó mulasztást a szemeszterben pótolni kell. Szövettani és szervdemonstrációs gyakorlat csak ugyanazon gyakorlattal pótolható.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: A megengedetten felüli gyakorlati hiányzásokat be kell pótolni, erről a pótolt gyakorlat vezetője ad igazolást. A félévközi ellenőrzések beszámolók, zárthelyi dolgozatok száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Előírt félévközi ellenőrzéseket nem tartunk, az egyes gyakorlatvezetők saját hatáskörükben végeztethetnek tudásfelmérést.

Ilyenkor az ellenőrzés módját a gyakorlatvezetők határozzák meg.

lymphomatoid papillomatosis patológia

A szemeszterek alatt a gyakorlatvezetők folyamatosan tájékozódnak a hallgatók felkészültségéről. A félév végi aláírás követelményei ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is : Az előadások és gyakorlatok előírt mennyiségének teljesítése.

Az osztályzat kialakításának módja: A szigorlati vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll.

Ennek megfelelően a klinikopathologiai gondolkodásmód, differenciáldiagnosztikai képesség elvárt az év végére. A tantárgy keretében szervpathologiai alapismereteket, elváltozásokat tanítunk. Fogorvostan hallgatóknak készült kurrikulumról lévén szó, különös hangsúlyt kapnak a szájpathologiai és fej-nyak pathologiai témakörök. Az alábbi fejezetek kerülnek bemutatásra: tüdő pathologia, haematopathologia, a gastrointestinalis tractus, a máj-epeút és pancreas pathologiája, bőrpathologia, cardiovascularis pathologia, oralis és fej-nyak pathologia, az endocrin szervek pathologiája, a vese, a férfi és női genitalis tractus, valamint az emlő pathologiája. A fogorvosi szak pathologiai oktatása a II.

Gyakorlati résszel kezdődik, amely egy digitális szövettani metszet, egy konzervált készítmény demonstrációját jelenti. A hallgató mindegyik gyakorlati vizsgarészletre külön jegyet kap.

lymphomatoid papillomatosis patológia

A gyakorlati vizsgát a szóbeli rész követi. A szóbeli rész bizottságoknál zajlik. A szóbeli vizsga a tanév elején meghirdetett vizsgatételek alapján zajlik, a szükséges felkészülési időt követően. A szóbeli rész befejeztével vizsgabizottság elnöke a gyakorlati és szóbeli vizsga-részletjegyek alapján megállapítja a végső érdemjegyet, amely nem feltétlenül a gyakorlati és lymphomatoid papillomatosis patológia vizsga-részletjegyek matematikai átlaga.

lymphomatoid papillomatosis patológia

A vizsga típusa: Kiemelt kollokvium, mely gyakorlati és szóbeli részből áll Vizsgakövetelmények: A félév aláírásának megfelelése és a vizsgán való megjelenés. Ennek sikertelensége esetén a tanszéki adminisztrátor is tud segítséget nyújtani. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: A SE Vizsgaszabályzatnak megfelelően.

lymphomatoid papillomatosis patológia

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Zalatnai A. Semmelweis Kiadó, Soames és Southam: Orális Patológia.

Medicina Kiadó,

Intézetvezető: Dr. Matolcsy András, egyetemi tanár Kapcsolat Az I.

Διαβάστε επίσης